Terma Penggunaan Umum ("Syarat Umum") mengawal penggunaan laman web kami, sokongan pelanggan, dan perkhidmatan serta laman web, aplikasi semua jenis yang termasuk sebagai sebahagian dari Perkhidmatan.

 

"Laman Web" atau "Situs" bermaksud laman web yang disediakan oleh UNLTD Pty Ltd (Australia)

"Perkhidmatan dan Aplikasi" bermaksud semua jenis perkhidmatan, perisian dan perkakasan yang disediakan oleh semua jenis UNLTD Pty Ltd (Australia)

Perjanjian Terma Penggunaan ini ("Perjanjian") menerangkan hak dan tanggungjawab anda dan menyatakan syarat dan syarat di mana anda boleh menggunakan Perkhidmatan, Data dan Aplikasi kami melalui laman web atau aplikasi mudah alih. Sila baca dokumen ini dengan teliti. Istilah "anda" seperti yang digunakan di sini merujuk kepada semua individu dan / atau entiti yang mengakses Laman untuk apa-apa sebab. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji semula Perjanjian ini secara berkala. UNLTD Pty Ltd (Australia) berhak untuk mengubahsuai Perjanjian ini seperti yang dikehendaki mengikut budi bicara mutlaknya dengan mengemaskini perjanjian ini, dan penggunaan berterusan anda terhadap Perkhidmatan dan Aplikasi akan menjadi penerimaan penerimaan anda untuk Terma-terma yang dipinda.

 

 1. Perjanjian anda dengan UNLTD Pty Ltd (Australia).

1.1 Syarat diatur oleh undang-undang Victoria Australia. Anda mungkin mempunyai hak tambahan berdasarkan undang-undang. Kami tidak membataskan hak-hak tersebut sekiranya dilarang melakukannya oleh undang-undang.

1.2 Perkhidmatan, Data dan Aplikasi kami dilesenkan, tidak dijual kepada anda

 

 1. Dasar Privasi.

2.1 Untuk maklumat mengenai cara kami mengumpul, menggunakan, berkongsi atau memproses maklumat mengenai anda, sila lihat Dasar Privasi kami di laman web kami.

2.2 Akses Kami ke Kandungan Anda. Kami hanya akan mengakses, melihat, atau mendengar Kandungan anda dalam cara yang terhad. Sebagai contoh, untuk melaksanakan Perkhidmatan, kami mungkin perlu mengakses, melihat, atau mendengar Kandungan anda untuk (a) bertindak balas kepada permintaan sokongan anda; (b) mengesan, mencegah, atau sebaliknya menangani isu penipuan, keselamatan, menyalahi undang-undang atau teknikal; dan (c) menguatkuasakan Terma. Sistem automatik kami boleh menganalisis Kandungan anda menggunakan teknik seperti pembelajaran mesin untuk meningkatkan Perkhidmatan dan Pengalaman Pengguna.

 

 1. Penggunaan Perkhidmatan, Data dan Aplikasi.

3.1 Tunduk pada kepatuhan anda terhadap Terma & Syarat, dan undang-undang, anda boleh mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, Data dan Aplikasi.

3.2 Kami (dan pemberi lesen kami) tetap menjadi pemilik tunggal semua hak, hak dan minat dalam Perkhidmatan atau Aplikasi. Kami tidak memberi anda hak untuk hak paten, hak cipta, rahsia perdagangan, tanda dagang, atau hak lain berkenaan dengan item dalam Perkhidmatan atau Aplikasi. Kami mempunyai semua hak yang tidak diberikan berdasarkan Syarat.

3.3 Untuk data yang anda simpan dalam sistem kami, kami mengesyorkan agar anda menyandarkan Kandungan anda dengan simpanan anda secara berkala. Kami berhak untuk menghapuskan kandungan dan fail yang disimpan dalam sistem kami jika lesen anda telah digantung selama lebih dari hari kalendar 90.

3.4 Menurut budi bicara kami, kandungan yang melanggar Undang-Undang, tidak sesuai dengan Perkhidmatan akan dikeluarkan dari laman web.

3.5 Akaun anda mungkin digantung, dilarang atau dihapus secara kekal jika melanggar Terma & Syarat yang berlaku. Kami berhak untuk melarang masuk semula anda ke Perkhidmatan dan Aplikasi.

3.6 Kami berhak untuk menangguhkan atau menghentikan pemberian lesen kepada anda untuk mengakses dan atau menggunakan Perkhidmatan, Data dan Aplikasi kami dengan alasan termasuk tetapi tidak terhad kepada pengikisan data dalam bentuk apa pun, menyalahgunakan ciri, memuat naik bahan berhak cipta, yang mempengaruhi hak pengguna lain dan operasi biasa menggunakan Perkhidmatan dan Aplikasi, tingkah laku mencurigakan yang boleh merosakkan reputasi dan kepentingan kami, tindakan yang menyalahi undang-undang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

 

 1. Kandungan Anda.

4.1 "Kandungan" bermaksud apa-apa bahan fizikal dan digital, seperti fail audio, fail video, dokumen elektronik, imej, kandungan teks yang anda muat naik dan diimport ke dalam Perkhidmatan atau Aplikasi berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan anda.

4.2 Anda mengekalkan semua hak dan pemilikan Kandungan anda. Kami tidak menuntut sebarang hak pemilikan terhadap Kandungan anda.

4.3 Lesen untuk Kandungan Anda untuk Mengendalikan Perkhidmatan dan Perisian. Apabila anda memuat naik Kandungan ke Perkhidmatan dan Aplikasi, anda mengesahkan bahawa anda mempunyai hak cipta penuh kandungan, dan anda memberikan kami lesen yang tidak eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti, tidak dilisensikan, dan boleh dipindah milik untuk menggunakan, memperbanyak, memaparkan secara terbuka, menyebarkan, mengubah suai (untuk memperlihatkan Kandungan anda dengan lebih baik, misalnya), tampil secara terbuka, dan menterjemahkan Kandungan seperti yang diperlukan sebagai tindak balas terhadap tindakan yang didorong oleh pengguna (seperti ketika anda memilih untuk menyimpan atau membagikan Kandungan anda dengan orang lain secara peribadi). Lesen ini hanya untuk tujuan mengendalikan atau memperbaiki Perkhidmatan dan Aplikasi.

4.4 Berkongsi Kandungan Anda.

(a) Beberapa Perkhidmatan, Data dan Aplikasi mungkin menyediakan ciri yang membolehkan anda Berkongsi Kandungan anda dengan pengguna lain atau menjadikannya umum. "Kongsi" bermaksud tetapi tidak terhad kepada e-mel, mengirim, menghantar, memuat naik, atau menyediakannya (sama ada kepada kami atau pengguna lain) melalui penggunaan Perkhidmatan dan Aplikasi oleh anda. Pengguna lain mungkin menggunakan, menyalin, mengubah, atau membagikan semula Kandungan anda dengan banyak cara. Pertimbangkan dengan teliti apa yang anda pilih untuk Kongsi atau sampaikan kepada umum kerana anda bertanggungjawab terhadap Kandungan yang anda Kongsi.

(b) Kami tidak memantau atau mengawal apa yang orang lain lakukan dengan Kandungan anda. Anda bertanggungjawab untuk menentukan batasan yang ada pada Kandungan anda dan untuk menerapkan tahap akses yang sesuai ke Kandungan anda. Sekiranya anda tidak memilih tingkat akses untuk diterapkan pada Kandungan anda, sistem mungkin akan menetapkan tetapannya yang paling permis. Adalah tanggungjawab anda untuk memberi tahu pengguna lain bagaimana Konten anda dapat dibagikan dan untuk menyesuaikan pengaturan yang berkaitan dengan mengakses atau berkongsi Kandungan anda.

(c) Perkhidmatan, Data dan Aplikasi mungkin membolehkan anda memberi komen mengenai Kandungan. Komen mungkin tidak dikenali dan boleh dilihat oleh pengguna lain.

4.5 Anda boleh membatalkan lesen ini ke Kandungan anda dan menghentikan hak kami pada bila-bila masa dengan membuang Kandungan anda dari Perkhidmatan dan Aplikasi. Sebilangan salinan Kandungan anda mungkin disimpan sebagai sebahagian daripada cadangan rutin kami, atau salinan tetap jika dibagikan ke Perkhidmatan dan Aplikasi lain.

4.6 Anda tidak berkewajiban untuk memberi kami idea, cadangan, atau cadangan ("Maklum Balas"). Sekiranya anda mengemukakan Maklum Balas kepada kami, maka anda memberi kami lesen yang tidak eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti, tidak boleh dilisensikan, dan boleh dipindah milik untuk membuat, menggunakan, menjual, membuat, menawarkan untuk menjual, mengimport, menghasilkan semula, memaparkan secara terbuka, menyebarkan , ubah suai dan buat Maklum Balas secara terbuka.

 

 1. Maklumat Akaun.

Anda bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku melalui akaun anda. Sila maklumkan Sokongan Pelanggan dengan serta-merta sekiranya anda menyedari penggunaan mana-mana akaun anda yang tidak dibenarkan. Anda tidak boleh (a) Berkongsi maklumat akaun anda (kecuali dengan pentadbir akaun yang dibenarkan); atau (b) menggunakan akaun orang lain. Pentadbir akaun anda boleh menggunakan maklumat akaun anda untuk mengurus penggunaan dan akses anda ke Perkhidmatan dan Aplikasi.

 

 1. Tingkah Laku Pengguna.

6.1 Penggunaan Bertanggungjawab. Anda mesti menggunakan Perkhidmatan, Data dan Aplikasi dengan penuh tanggungjawab.

6.2 Penyalahgunaan. Anda tidak boleh menyalahgunakan Perkhidmatan, Data atau Aplikasi. Contohnya, anda tidak boleh:

(a) menyalin, mengubah suai, mengehadkan, menstrim, menerbitkan semula atau menjual semula Perkhidmatan, Data atau Aplikasi;

(b) membolehkan atau membenarkan orang lain menggunakan Perkhidmatan, Data atau Aplikasi menggunakan maklumat akaun anda;

(c) gunakan Data dan Aplikasi untuk membina sebarang jenis pangkalan data;

(d) akses atau percubaan untuk mengakses Perkhidmatan, Data atau Aplikasi dengan apa-apa cara selain daripada antara muka yang kami sediakan atau memberi kuasa, atau akses atau pengendalian bukan manusia;

(e) memintas sebarang akses atau penggunaan sekatan yang dibuat untuk mengelakkan kegunaan tertentu Perkhidmatan atau Aplikasi;

(f) berkongsi Kandungan, atau terlibat dalam tingkah laku yang melanggar hak harta intelek seseorang ("Hak Harta Intelektual" bermaksud hak cipta, hak moral, cap dagangan, pakaian perdagangan, paten, rahsia perdagangan, persaingan yang tidak adil, hak privasi, hak publisiti, dan sebarang hak proprietari lain);

(g) memuat naik atau berkongsi apa-apa Kandungan yang tetapi tidak terhad kepada menyalahi undang-undang, berbahaya, mengelirukan, palsu, mengancam, kesat, penyeksaan, memfitnah, memfitnah, menyerang privasi orang lain, atau kebencian;

(h) mempersembahkan mana-mana orang atau entiti, atau menyatakan secara palsu atau sebaliknya menggambarkan hubungan anda dengan seseorang atau entiti;

(i) cuba untuk melumpuhkan, merosakkan, atau memusnahkan Perkhidmatan dan Aplikasi;

(j) memuat naik, menghantar, menyimpan atau menyediakan apa-apa Kandungan atau kod yang mengandungi apa-apa virus, kod berniat jahat, perisian berniat jahat atau mana-mana komponen yang direka untuk membahayakan atau mengehadkan fungsi Perkhidmatan atau Aplikasi;

(k) mengganggu, mengganggu, atau menghalang mana-mana pengguna lain daripada menggunakan Perkhidmatan, Data atau Aplikasi (seperti mengejar, mengintimidasi, atau mengganggu orang lain, menghasut orang lain untuk melakukan kekerasan, atau merosakkan anak bawah umur dengan apa-apa cara);

(l) melibatkan diri dalam surat berantai, surat sampah, skim piramid, pancingan data, spam, atau mesej lain yang tidak diminta;

(m) pengiklanan mengenai apa-apa produk atau perkhidmatan di dalam Perkhidmatan kecuali Perkhidmatan dan Aplikasi yang dimaksudkan, atau dengan kelulusan bertulis terlebih dahulu;

(n) pelbagai kemasukan perniagaan yang disengajakan dengan membuat perubahan kecil alamat, dan atau nombor telefon yang berbeza, alamat e-mel dan sebagainya dilarang di laman web kami untuk mengekalkan standard dan kualiti data yang tinggi untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Akaun yang melanggar peraturan kualiti data kami mungkin digantung dan penyenaraian akan dikeluarkan dari laman web kami.

(o) menggunakan mana-mana perlombongan data atau kaedah pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa berkaitan dengan Perkhidmatan; atau

(p) melanggar undang-undang yang terpakai.

 

 

 1. Kewangan.

7.1 Cukai dan Bayaran Pihak Ketiga. Anda mesti membayar sebarang cukai yang dikenakan dan bayaran pihak ketiga (termasuk, misalnya, bayaran tol telefon, yuran pembawa mudah alih, caj ISP, caj pelan data, yuran kad kredit, yuran pertukaran asing, dan yuran transaksi asing). Kami tidak bertanggungjawab untuk bayaran ini. Hubungi institusi kewangan anda dengan pertanyaan mengenai yuran. Kami mungkin mengambil langkah untuk mengumpulkan yuran yang anda bayar kepada kami. Anda bertanggungjawab untuk semua perbelanjaan dan perbelanjaan kutipan yang berkaitan.

7.2 Maklumat Kad Kredit. Kami tidak menyimpan Maklumat Kad Kredit dalam sistem kami. Kad Kredit yang anda gunakan untuk membuat pembayaran tidak akan disimpan dan disimpan oleh sistem pembayaran kami. Namun, ia mungkin disimpan oleh sistem pembayaran pihak ketiga yang kami gunakan. Sekiranya ragu-ragu, hubungi penyedia sistem pembayaran untuk maklumat lebih lanjut, atau anda boleh memilih kaedah pembayaran lain yang kami terima.

 

 1. Kewajipan Jaminan dan Ganjaran Anda.

8.1 Waranti. Dengan memuat naik Kandungan anda ke Perkhidmatan atau Aplikasi, anda bersetuju bahawa anda mempunyai: (a) semua lesen dan kebenaran yang diperlukan untuk menggunakan dan Berkongsi Kandungan anda; dan (b) hak yang diperlukan untuk memberikan lesen dalam Syarat.

8.2 Ganti rugi. Anda akan memberi ganti rugi kepada kami dan anak syarikat kami, sekutu, pegawai, ejen, pekerja, rakan kongsi, dan pemberi lesen dari sebarang tuntutan, permintaan, kehilangan, atau kerosakan, termasuk bayaran peguam yang munasabah, yang timbul dari atau berkaitan dengan Kandungan anda, penggunaan anda oleh Perkhidmatan atau Aplikasi, atau pelanggaran Terma anda.

 

 1. Penafian Waranti.

9.1 Kecuali dinyatakan dalam Syarat Tambahan, Perkhidmatan, Data dan Aplikasi disediakan "AS-IS." Setakat yang maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, kami menafikan semua waranti, nyata atau tersirat, termasuk jaminan tersirat yang tidak melanggar, kebolehdagangan, dan kecergasan untuk tujuan tertentu. Kami tidak membuat komitmen mengenai kandungan dalam Perkhidmatan. Kami seterusnya menolak sebarang jaminan bahawa (a) Perkhidmatan, Data atau Aplikasi akan memenuhi keperluan anda atau akan sentiasa tersedia, tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat, atau bebas daripada kesilapan; (b) keputusan yang diperoleh daripada penggunaan Perkhidmatan, Data atau Aplikasi akan berkesan, tepat, atau dipercayai; (c) kualiti Perkhidmatan, Data atau Aplikasi akan memenuhi jangkaan anda; atau (d) apa-apa kesilapan atau kecacatan dalam Perkhidmatan, Data atau Aplikasi akan dibetulkan.

9.2 Kami secara khusus menolak semua tanggungjawab atas tindakan yang disebabkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau Aplikasi oleh anda. Anda boleh menggunakan dan mengakses Perkhidmatan, Data atau Aplikasi mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri, dan anda bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kerosakan pada peranti perkakasan anda atau kehilangan data yang disebabkan oleh penggunaan dan akses ke Perkhidmatan atau Aplikasi apa pun.

9.3 Sekiranya anda menyiarkan Kandungan anda di pelayan kami untuk Berkongsi secara terbuka melalui Perkhidmatan, kami tidak bertanggungjawab untuk: (a) kehilangan, kerosakan, atau kerosakan pada Kandungan anda; (b) penghapusan Kandungan oleh orang lain selain kami; atau (c) penyertaan Kandungan anda oleh pihak ketiga di laman web atau media lain.

9.4 Walaupun Maklumat dianggap benar dan betul pada tarikh penerbitan, perubahan dalam keadaan selepas masa penerbitan boleh memberi kesan kepada ketepatan Maklumat. Maklumat boleh berubah tanpa notis dan kami tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa maklumat yang dikemukakan dan disimpan atau dalam apa-apa cara yang ditafsirkan dan digunakan oleh anda.

 

 1. Had Tanggungjawab.

10.1 Kecuali dinyatakan dalam Syarat Tambahan, kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau orang lain untuk sebarang kehilangan kegunaan, data, muhibah, atau keuntungan, apa pun, dan apa-apa ganti rugi khas, sampingan, tidak langsung, berbangkit atau punitif, tanpa mengira sebab (walaupun kami telah dimaklumkan tentang kemungkinan kehilangan atau kerosakan), termasuk kerugian dan kerosakan (a) yang terhasil daripada kehilangan penggunaan, data, atau keuntungan, sama ada atau tidak dapat dijangka; (b) berdasarkan sebarang teori liabiliti, termasuk pelanggaran kontrak atau jaminan, kecuaian atau tindakan penyeksaan yang lain; atau (c) timbul daripada sebarang tuntutan lain yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau akses anda kepada Perkhidmatan atau Aplikasi. Tiada apa-apa dalam had Syarat atau pengecualian liabiliti kami untuk kelalaian kasar, untuk kami, atau pekerja kami, salah laku yang disengajakan, atau untuk kematian atau kecederaan peribadi.

10.2 Tanggungjawab keseluruhan kami dalam apa jua perkara yang timbul dari atau berkaitan dengan Syarat adalah terhad kepada AUD100 atau jumlah tempoh yang terjejas yang anda bayar untuk akses ke Perkhidmatan dan Aplikasi, mana yang lebih rendah.

 

 1. Penamatan lesen.

11.1 Penamatan oleh Anda. Anda boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan, Data dan Aplikasi pada bila-bila masa. Penamatan akaun anda tidak membebaskan anda dari sebarang kewajipan untuk membayar sebarang bayaran tertunggak.

11.2 Penamatan oleh Kami. Sekiranya kami mengakhiri Syarat, atau penggunaan Perkhidmatan oleh anda atas sebab-sebab selain daripada kawalan kami, kami akan melakukan usaha yang wajar untuk memberitahu anda sekurang-kurangnya 30 hari sebelum penamatan melalui alamat e-mel yang anda berikan kepada kami. Kami dapat, pada bila-bila masa, menghentikan hak anda untuk menggunakan dan mengakses Perkhidmatan, Data atau Aplikasi jika:

(a) anda melanggar mana-mana peruntukan Terma (atau bertindak dengan cara yang dengan jelas menunjukkan anda tidak berhasrat untuk, atau tidak dapat, mematuhi Syarat);

(b) anda gagal membuat bayaran yang tepat pada masanya untuk Perkhidmatan atau Aplikasi, jika ada;

(c) anda gagal mengemukakan dokumen sokongan yang diperlukan untuk tujuan pengesahan akaun yang kami kehendaki, untuk lebih daripada hari kalendar 45;

(d) anda gagal mematuhi keperluan kami berkaitan dengan Perkhidmatan dan Aplikasi dalam masa kalendar 90

(e) anda melanggar secara material apa-apa peruntukan Terma;

(f) anda secara fizikal, secara lisan, atau melalui cara lain yang menyalahgunakan, mengancam, membuli, atau mengganggu kami atau kakitangan kami;

(g) kami dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang (contohnya, jika peruntukan Perkhidmatan atau Perisian kepada anda adalah, atau menjadi, menyalahi undang-undang);

(h) kami memilih untuk memberhentikan Perkhidmatan, Data atau Aplikasi mengikut budi bicara kami, secara keseluruhan atau sebahagian; atau

(i) tempoh tidak aktif dalam akaun percuma anda.

 

 1. Pemantauan.

12.1 Pemeriksaan. Kami tidak menyemak semua kandungan yang diunggah ke Perkhidmatan atau Aplikasi, tetapi kami mungkin menggunakan teknologi, vendor, atau proses yang tersedia untuk menyaring jenis kandungan haram atau kandungan atau perilaku kasar lainnya.

12.2 Pendedahan. Kami mungkin mengakses atau mendedahkan maklumat mengenai anda atau penggunaan Perkhidmatan atau Aplikasi oleh anda: (a) apabila diperlukan oleh undang-undang (seperti ketika kami menerima waran carian yang sah); (b) untuk menjawab permintaan anda untuk sokongan perkhidmatan pelanggan; atau (c) apabila kita, mengikut budi bicara kita, menganggap perlu untuk melindungi hak, harta benda, atau keselamatan diri kita, pengguna kita, atau orang ramai.

 

 1. Resolusi Pertikaian.

Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan atau pertikaian, anda bersetuju untuk terlebih dahulu cuba menyelesaikan pertikaian secara tidak rasmi dengan menghubungi kami. Sekiranya pertikaian tidak dapat diselesaikan dalam tempoh penyerahan 60, apa-apa tindakan undang-undang yang terhasil mesti diselesaikan melalui timbangtara akhir dan mengikat, kecuali anda boleh menuntut tuntutan di mahkamah tuntutan kecil jika tuntutan anda layak. Semua tindakan undang-undang mesti ditadbir oleh Undang-undang Victoria Australia.

 

 1. Kemas kini, Ketersediaan dan Bahasa.

14.1. Kemas kini kepada Terma Umum dan Syarat Tambahan. Kami boleh mengubahsuai sebarang syarat Perkhidmatan dan Aplikasi. Anda harus melihat Terma kerap. Kami akan berusaha keras untuk memaklumkan anda melalui antara muka pengguna kami atau cara lain. Dengan terus menggunakan atau mengakses Perkhidmatan, Data atau Aplikasi selepas semakan itu berkuatkuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma yang diubahsuaikan.

14.2. Kemas kini ke Perkhidmatan dan Aplikasi. Kami boleh mengubahsuai, mengemaskini, atau menghentikan Perkhidmatan, Data atau Aplikasi (termasuk mana-mana bahagian atau ciri-ciri) pada bila-bila masa, tanpa tanggungjawab kepada anda atau orang lain. Kami boleh memberi anda bayaran balik pro rata bagi apa-apa bayaran yang tidak digunakan untuk Perkhidmatan atau Aplikasi yang anda bayar.

14.3. Ketersediaan. Perkhidmatan, Data dan Aplikasi boleh diakses di seluruh dunia, tetapi kami tidak menjamin bahawa semua Perkhidmatan atau ciri perkhidmatan tersedia untuk anda.

14.4. Bahasa. Bahasa Inggeris adalah primer. Perkhidmatan tidak tersedia dalam semua bahasa. Kami tidak menjamin ketepatan tafsiran kepada bahasa lain. Jika ada ralat dalam versi yang ditafsirkan, rujuk versi Bahasa Inggeris.

 

Feb 2019. Supersede semua versi terdahulu

 

HUBUNGI KAMI

Kami tidak berada di sekeliling sekarang. Tetapi anda boleh menghantar e-mel dan kami akan kembali kepada anda, secepat mungkin.

Menghantar

© 2022 UNLTD.directory - Direktori Perniagaan Global #1 oleh UNLTD PTY LTD | SEO oleh SEOservices.cc

Syarat-syarat penggunaan  |  Polisi Privasi

UNLTD.directory adalah Direktori Perniagaan Global percuma dengan sokongan pelbagai bahasa. Ini membolehkan senarai perniagaan anda dibaca dan diindeks di enjin carian untuk 50 bahasa, bagus untuk SEO antarabangsa. Pautan balik, kandungan kaya, media kaya dan ruang tanpa had dibenarkan dalam kandungan senarai perniagaan untuk kelebihan SEO.

Log masuk dengan kelayakan anda

or    

Lupa butiran anda?

Buat Akaun