#1 ລາຍຊື່ທຸລະກິດທົ່ວໂລກ

ທ່ານມີຄວາມພະຍາຍາມເຂົ້າສູ່ລະບົບພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

←ໄປທີ່ປື້ມບັນທຶກທຸລະກິດທົ່ວໂລກອັນດັບ 1