გამოყენების ეს ზოგადი პირობები ("ზოგადი პირობები") არეგულირებს ჩვენი ვებსაიტის, მომხმარებელთა მხარდაჭერისა და სერვისებისა და ვებსაიტების გამოყენებას, ყველა სახის პროგრამას, რომელიც მოიცავს როგორც მომსახურების ნაწილს.

 

"ვებსაიტი" ან "საიტი" ნიშნავს ვებსაიტს, რომელსაც უზრუნველყოფს UNLTD Pty Ltd (ავსტრალია)

„მომსახურება და პროგრამები“ ნიშნავს ყველა სახის, პროგრამულ და აპარატურულ მომსახურებას, რომელსაც უზრუნველყოფს UNLTD Pty Ltd (ავსტრალია)

გამოყენების ამ პირობების ხელშეკრულება (”ხელშეკრულება”) აღწერს თქვენს უფლებებსა და პასუხისმგებლობებს და აღწერს პირობებსა და პირობებს, რომლითაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი სერვისები, მონაცემები და პროგრამები ვებსაიტის ან მობილური აპლიკაციების საშუალებით. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს დოკუმენტი. ტერმინი "შენ", როგორც აქ გამოიყენება, ნიშნავს ყველა ფიზიკურ ან / და პირს, რომლებიც რაიმე მიზეზით შემოდიან საიტზე. თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად განიხილოთ ეს შეთანხმება. UNLTD Pty Ltd (ავსტრალია) იტოვებს უფლებას შეცვალოს ეს შეთანხმება, როგორც ეს მოითხოვს საკუთარი შეხედულებისამებრ, ამ შეთანხმების განახლებასთან ერთად, ხოლო სამსახურისა და პროგრამების თქვენი გამოყენების გაგრძელება წარმოადგენს განახლებული პირობების მიღებას.

 

 1. თქვენი შეთანხმება UNLTD Pty Ltd (Ავსტრალია).

1.1 პირობები რეგულირდება ავსტრალიის ვიქტორია კანონის მიერ. შეიძლება გქონდეთ დამატებითი უფლებები კანონის შესაბამისად. ჩვენ არ ვზღუდავთ იმ უფლებებს, სადაც ეს აკრძალულია კანონით.

1.2 ჩვენი მომსახურება, მონაცემები და პროგრამები თქვენთვის ლიცენზირებულია და არ იყიდება

 

 1. პრივატულობის პოლიტიკა.

2.1 ინფორმაციისთვის, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ, ვზიარებთ ან სხვაგვარად ვამუშავებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას, გთხოვთ, იხილოთ ჩვენს ვებ – გვერდზე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

2.2 ჩვენი წვდომა თქვენს შინაარსზე. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ წვდომით, დაათვალიერებთ ან მოვითმენთ თქვენს შინაარსს შეზღუდული გზებით. მაგალითად, სერვისების შესასრულებლად, შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი შინაარსის წვდომა, ნახვა, მოსმენა ან მოსმენა (ა) უპასუხოს თქვენს დახმარების თხოვნებს; (ბ) თაღლითობის, უსაფრთხოების, უკანონო ან ტექნიკური საკითხების გამოვლენა, თავიდან აცილება ან სხვაგვარად მოგვარება; და (გ) პირობების შესრულება. ჩვენს ავტომატიზებულ სისტემებს შეუძლიათ გააანალიზონ თქვენი შინაარსი ისეთი ტექნიკის გამოყენებით, როგორიცაა მანქანით სწავლა, სერვისების და მომხმარებლის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად.

 

 1. სერვისების, მონაცემებისა და პროგრამების გამოყენება.

3.1 თქვენი პირობების და კანონის დაცვით, თქვენ შეგიძლიათ წვდომა და გამოყენება სერვისებზე, მონაცემებსა და პროგრამებზე.

3.2 ჩვენ (და ჩვენი ლიცენზიარები) ვრჩებით ყველა უფლების, სათაურისა და ინტერესის ერთადერთ მფლობელად მომსახურებებით ან პროგრამებით. ჩვენ არ მოგცემთ რაიმე უფლებებს პატენტებზე, საავტორო უფლებებზე, სავაჭრო საიდუმლოებებზე, სავაჭრო ნიშნებზე ან სხვა უფლებებზე სერვისებსა და პროგრამებში მოცემულ ნივთებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიტოვებთ ყველა უფლებას, რომელიც არ არის მინიჭებული პირობების შესაბამისად.

3.3 ჩვენს სისტემაში შენახული მონაცემებისთვის, ჩვენ გირჩევთ რომ რეგულარულად შეინახოთ თქვენი შინაარსი საკუთარი საცავებით. ჩვენ ვიტოვებთ ჩვენს უფლებებს, ამოიღონ თქვენი სისტემაში შემავალი შინაარსი და ფაილები, თუ თქვენი ლიცენზია შეჩერებულია 90 კალენდარული დღის განმავლობაში.

3.4 ჩვენი შეხედულებისამებრ, ვებსაიტიდან წაიშლება მომსახურებისთვის შეუსაბამო შინაარსის შინაარსი.

3.5 თქვენი ანგარიში შეიძლება შეჩერდეს, აიკრძალოს ან სამუდამოდ წაიშალოს, თუ არ დაარღვევს ჩვენს მოქმედ წესებსა და პირობებს. ჩვენ ვიტოვებთ ჩვენს უფლებებს, ავკრძალოთ თქვენი სერვისებისა და განაცხადის ხელახლა შესვლა.

3.6. ჩვენ ვიცავთ ჩვენს უფლებებს შეაჩერონ ან შეაჩერონ ლიცენზიის მინიჭება, რომლითაც შეგეძლებათ წვდომა ან გამოყენება ჩვენი მომსახურებებით, მონაცემებით და პროგრამებით, თუ არ შემოიფარგლება ნებისმიერი სახის მონაცემების გახეხვით, მახასიათებლების ბოროტად გამოყენებით, საავტორო უფლებებით დაცული მასალების ატვირთვით, მომხმარებლის სხვა უფლებებზე ზემოქმედებით. მომსახურების და აპლიკაციის გამოყენების ნორმალური ფუნქციონირება, ნებისმიერი საეჭვო საქციელი, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ჩვენს რეპუტაციას და ინტერესებს, უკანონო ქმედება წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

 

 1. თქვენი კონტენტი.

4.1 ”შინაარსი” ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ და ციფრულ მასალას, როგორიცაა აუდიო ფაილები, ვიდეო ფაილები, ელექტრონული დოკუმენტები, სურათები, ტექსტურული შინაარსი, რომელსაც ატვირთავთ და იმპორტობთ სერვისებში ან აპლიკაციაში სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით.

4.2 თქვენ ინარჩუნებთ შინაარსის ყველა უფლებას და საკუთრებას. ჩვენ არ ვაძლევთ უფლებას თქვენი შინაარსის საკუთრების უფლება.

4.3 თქვენი შინაარსის ლიცენზიები სერვისებისა და პროგრამების მუშაობის მიზნით. როდესაც შინაარსს ატვირთავთ სერვისებსა და პროგრამებში, თქვენ ადასტურებთ, რომ გაქვთ სრული საავტორო უფლებები და გვაძლევდით ექსკლუზიურ, მთელ მსოფლიოში, ჰონორარის გარეშე, სუბსიდირებადი და გადასაცემად ლიცენზიას, რომ გამოიყენოთ, რეპროდუცირება, საჯაროდ ჩვენება, განაწილება, შეცვლა. (მაგალითად, თქვენი შინაარსის უკეთ წარმოსაჩენად, მაგალითად, საჯაროდ შეასრულეთ და თარგმნეთ შინაარსი, როგორც საჭიროა, მომხმარებლის მოქმედებების საპასუხოდ (მაგალითად, თქვენი შინაარსის შენახვა ან სხვებისთვის გაზიარება). ეს ლიცენზია განკუთვნილია მხოლოდ სერვისებისა და პროგრამების მუშაობის ან გაუმჯობესების მიზნით.

4.4 თქვენი შინაარსის გაზიარება.

(ა) ზოგიერთმა სერვისმა, მონაცემმა და აპლიკაციამ შეიძლება უზრუნველყოს ისეთი ფუნქციები, რომლებიც საშუალებას მოგცემთ გაუზიაროთ თქვენი შინაარსი სხვა მომხმარებლებს ან გახადოთ იგი საჯარო. ”გაზიარება” ნიშნავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ელ.ფოსტით, გამოქვეყნებით, გაგზავნით, ატვირთვით ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი გახადეთ (იქნება ეს ჩვენთვის თუ სხვა მომხმარებლებისთვის) სერვისებისა და პროგრამების გამოყენებით. სხვა მომხმარებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ, დააკოპირონ, შეცვალონ ან განაწილონ თქვენი შინაარსი მრავალი გზით. გთხოვთ, ყურადღებით გაითვალისწინოთ, თუ რისი არჩევა გსურთ გააზიაროთ ან გახადოთ საჯაროდ, რადგან თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენს მიერ გაზიარებულ შინაარსზე.

(ბ) ჩვენ არ ვაკონტროლებთ ან ვაკონტროლებთ იმას, თუ რას აკეთებენ სხვები თქვენს შინაარსთან დაკავშირებით. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენს შინაარსზე დაწესებული შეზღუდვების განსაზღვრასა და თქვენს შინაარსზე წვდომის სათანადო დონის გამოყენებაზე. თუ თქვენ არ აირჩევთ წვდომის დონეს, რომ გამოიყენოთ თქვენი შინაარსი, სისტემამ შეიძლება შეასრულოს თავისი ყველაზე ნებადართული პარამეტრი. თქვენი პასუხისმგებლობაა, აცნობოთ სხვა მომხმარებლებს, თუ როგორ შეიძლება თქვენი შინაარსის გაზიარება და თქვენი შინაარსის წვდომასთან ან გაზიარებასთან დაკავშირებული პარამეტრის შეცვლა.

(გ) სერვისებმა, მონაცემებმა და პროგრამებმა შეიძლება მოგცეთ კომენტარის გაკეთება შინაარსზე. კომენტარები შეიძლება არ იყოს ანონიმური და მათი ნახვა შეიძლება სხვა მომხმარებლებმა.

4.5 თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ ეს ლიცენზია თქვენს შინაარსზე და შეწყვიტოთ ჩვენი უფლებები ნებისმიერ დროს თქვენი შინაარსის სერვისიდან და პროგრამიდან ამოღებით. თქვენი შინაარსის ზოგიერთი ასლი შეიძლება შენარჩუნდეს, როგორც ჩვენი რუტინული სარეზერვო ასლების ნაწილი, ან მუდმივი ასლი, თუ სხვა სერვისებსა და პროგრამებში არის გაზიარებული.

4.6 თქვენ არ გაქვთ ვალდებულება მოგვაწოდოთ იდეები, წინადადებები ან წინადადებები (”კავშირი”). თუ ჩვენ გამოგვგზავნით უკუკავშირს, მაშინ მოგვცემთ არაეკლუზიურ, მსოფლიო მასშტაბით, ჰონორარისგან დამოუკიდებელ, გასაცნობად და გადაცემულ ლიცენზიას, რომ გამოიყენოთ, გამოიყენოთ, გაყიდონ, გააკეთონ, შესთავაზონ გაყიდვა, იმპორტი, რეპროდუცირება, საჯაროდ ჩვენება, გავრცელება. უკუკავშირის შეცვლა, შეცვლა და საჯაროდ შესრულება.

 

 1. Ანგარიშის ინფორმაცია.

თქვენ პასუხისმგებლობთ იმ ყველა საქმიანობისთვის, რაც თქვენს ანგარიშზე ხდება. გთხოვთ დაუყოვნებლივ აცნობეთ მომხმარებელთა დახმარებას, თუ გაითვალისწინებთ თქვენი ანგარიშის უნებართვო გამოყენებას. თქვენ არ შეგიძლიათ (ა) გააზიაროთ თქვენი ანგარიშის ინფორმაცია (გარდა ავტორიზებული ანგარიშის ადმინისტრატორთან); ან (ბ) გამოიყენეთ სხვა პირის ანგარიში. თქვენი ანგარიშის ადმინისტრატორს შეუძლია გამოიყენოს თქვენი ანგარიშის ინფორმაცია თქვენი გამოყენების და სერვისებისა და პროგრამებისთვის წვდომის მართვისთვის.

 

 1. მომხმარებლის ქცევა.

6.1 პასუხისმგებლობის გამოყენება. თქვენ პასუხისმგებლობით უნდა გამოიყენოთ სერვისები, მონაცემები და პროგრამები.

6.2 ბოროტად გამოყენება. თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ არასწორი სერვისები, მონაცემები ან პროგრამები. მაგალითად, თქვენ არ უნდა:

(ა) კოპირება, შეცვლა, მასპინძლობა, ნაკადი, არაკეთილსინდისიერება, ან სერვისების, მონაცემების ან პროგრამების გადაყიდვა;

(ბ) საშუალებას აძლევს ან სხვებს მისცეს საშუალება გამოიყენონ მომსახურება, მონაცემები ან პროგრამები თქვენი ანგარიშის ინფორმაციის გამოყენებით;

გ) გამოიყენოს მონაცემები და პროგრამები ნებისმიერი მონაცემთა ბაზის დასადგენად;

(დ) სერვისებზე, მონაცემებსა თუ პროგრამებზე წვდომის ნებისმიერი მცდელობა, სხვა საშუალებებით, გარდა ჩვენ ინტერნეტით, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ ან ვაძლევთ უფლებამოსილებას, ან არა ადამიანზე წვდომას და ან ოპერაციას;

(ე) გადაკვეთოს ნებისმიერი დაშვების ან გამოყენების შეზღუდვები, რომლებიც დაწესებულია მომსახურების ან პროგრამების გარკვეული მიზნებისათვის;

(f) გაუზიარეთ შინაარსი, ან ჩაერთეთ ისეთი ქმედებებით, რომლებიც არღვევს ვინმეს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს (”ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები” ნიშნავს საავტორო უფლებებს, მორალურ უფლებებს, სავაჭრო ნიშანს, სავაჭრო ტანსაცმელს, პატენტს, სავაჭრო საიდუმლოებას, უსამართლო კონკურენციას, კონფიდენციალურობის უფლებას, საჯაროობის უფლება და ნებისმიერი სხვა საკუთრების უფლება);

(ზ) ატვირთეთ ან გააზიარეთ ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც არ შემოიფარგლება მხოლოდ არაკანონიერი, მავნე, შეცდომაში შემყვანი, ყალბი, მუქარის, მოძალადე, წამების, ცილისწამების, ცილისწამების, სხვის კონფიდენციალურობის ან სიძულვილით;

(თ) მოახდინეთ პიროვნების ან პირის უფლებამოსილება, ან ყალბად აღნიშვნა ან სხვაგვარად არასწორად გამოხატოს თქვენი კავშირი პირთან ან პირთან;

(i) სერვისების და პროგრამების გამორთვის, გაუფასურების ან განადგურების მცდელობა;

(კ) ატვირთვა, გადაცემა, შენახვა, ან გახადოს ნებისმიერი შინაარსის ან კოდი, რომელიც შეიცავს ვირუსებს, მავნე კოდს, მავნე პროგრამას ან სხვა კომპონენტებს, რომლებიც შექმნილია მომსახურების ან პროგრამის ფუნქციონალური დაზიანების ან შეზღუდვის მიზნით;

(ლ) შეუშალოს, ჩაერიოს ან შეუშალოს ნებისმიერი სხვა მომხმარებელი სერვისების, მონაცემების ან პროგრამების გამოყენებაში (მაგალითად, სხვის ჩაქრობა, დაშინება ან შევიწროება, სხვების მიმართ ძალადობის აღძვრის ან რაიმე ფორმით ზიანის მიყენება);

(მ) ჩაერთოს ჯაჭვის წერილებს, უსარგებლო წერილებს, პირამიდის სქემებს, ფიშინგს, სპამსინგს ან სხვა არასასურველ შეტყობინებებს;

(მ) მომსახურებებში ნებისმიერი პროდუქტის ან მომსახურების რეკლამირება, გარდა იმისა, რომლებსაც აპირებენ მომსახურება და პროგრამები, ან ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობით;

ო) იმავე ბიზნესის მიზანმიმართული მრავალჯერადი ჩასმა მისამართების უმნიშვნელო შეცვლის გზით, ან სხვადასხვა ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტის მისამართი და ა.შ. ჩვენს ვებგვერდებზე აკრძალულია მონაცემთა მაღალი სტანდარტის და ხარისხის შენარჩუნება უკეთესი მომხმარებლის გამოცდილებისთვის. ანგარიში, რომელიც არღვევს ჩვენი მონაცემების ხარისხის წესს, შეიძლება შეჩერდეს და ჩამოთვლა მოხდება ჩვენს ვებსაიტებზე.

(ო) გამოიყენოს მონაცემთა მოპოვების ნებისმიერი ან მსგავსი მონაცემების შეგროვების და მოპოვების მეთოდები სამსახურებთან დაკავშირებით; ან

ჟ) არღვევს მოქმედი კანონს.

 

 

 1. Ფინანსური.

7.1 გადასახადები და მესამე მხარის მოსაკრებლები. თქვენ უნდა გადაიხადოთ ნებისმიერი გადასახადი და მესამე მხარის გადასახადი (მაგალითად, სატელეფონო ზარი, მობილური ოპერატორის საფასური, ინტერნეტ პროვაიდერის საფასური, მონაცემთა გეგმის საფასური, საკრედიტო ბარათის საფასური, სავალუტო გადასახადი და უცხოური ტრანსაქციის საფასური). ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები ამ გადასახადებზე. დაუკავშირდით თქვენს ფინანსურ ინსტიტუტს გადასახადების შესახებ კითხვებით. ჩვენ შეიძლება გადავდგათ ნაბიჯები, რომ შევაგროვოთ საფასური, რომელიც თქვენ გმართებთ. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი შეგროვების ყველა ხარჯსა და ხარჯზე.

7.2 ინფორმაცია საკრედიტო ბარათის შესახებ. ჩვენ არ ვინახავთ საკრედიტო ბარათის ინფორმაციას ჩვენს სისტემაში. საკრედიტო ბარათი, რომელსაც გადახდის დროს იყენებდით, არ დაზოგავს და არ შეინახება ჩვენი საგადახდო სისტემის მიერ. ამასთან, ის შეიძლება შენახული იყოს მესამე მხარის გადახდის სისტემის მიერ, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ. ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ გადახდის სისტემის პროვაიდერს დამატებითი ინფორმაციისთვის, ან შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი სხვა გადახდის მეთოდი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ.

 

 1. თქვენი გარანტია და ანაზღაურებადი ვალდებულებები.

8.1 გარანტია. თქვენი შინაარსის სერვისებში ან პროგრამებში ატვირთვით თქვენ ეთანხმებით, რომ გაქვთ: (ა) ყველა საჭირო ლიცენზია და ნებართვა თქვენი შინაარსის გამოყენებისა და გაზიარებისათვის; და (ბ) ლიცენზიების მინიჭებისათვის აუცილებელი უფლებები პირობებში.

8.2 ანაზღაურება. თქვენ აანაზღაურებთ ჩვენს და ჩვენი შვილობილი კომპანიების, შვილობილი კომპანიების, ოფიცრების, აგენტების, თანამშრომლების, პარტნიორების და ლიცენზიატრებისგან ნებისმიერი პრეტენზიის, მოთხოვნის, ზარალის ან დაზიანებისგან, ადვოკატთა გონივრული საკომისიოს ჩათვლით, რომელიც წარმოიშობა თქვენი შინაარსისგან ან უკავშირდება მას, თქვენი გამოყენება სერვისები ან პროგრამები, ან თქვენი წესების დარღვევა.

 

 1. გარანტიების უარყოფა.

9.1, თუ ​​დამატებით პირობებში არ არის მითითებული, მომსახურება, მონაცემები და პროგრამები მოცემულია "AS-IS". კანონით ნებადართული მაქსიმალური გამოცხადების შემთხვევაში, ჩვენ უარს ვამბობთ ყველა გარანტიას, გამოხატავს ან გულისხმობს, მათ შორის, გარანტირებული არასათანადო წესების დაცვაზე, სავაჭრო ობიექტებზე, და სპეციალური მიზნები. ჩვენ არ ვიღებთ ვალდებულებებს სერვისების შინაარსის შესახებ. გარდა ამისა, ჩვენ არ ვიღებთ გარანტიას იმის შესახებ, რომ (ა) მომსახურება, მონაცემები ან პროგრამები დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს ან მუდმივად იქნება ხელმისაწვდომი, შეუფერხებლად, დროულად, უსაფრთხო ან შეცდომის გარეშე; (ბ) სერვისების, მონაცემების ან პროგრამების გამოყენების შედეგად მიღებული შედეგები იქნება ეფექტური, ზუსტი ან საიმედო; (გ) სერვისების, მონაცემების ან პროგრამების ხარისხი დააკმაყოფილებს თქვენს მოლოდინს; ან (დ) სერვისების, მონაცემების ან პროგრამების ნებისმიერი შეცდომა ან ხარვეზის გამოსწორება მოხდება.

9.2 ჩვენ კონკრეტულად უარვყოფთ პასუხისმგებლობას ნებისმიერი ქმედებისათვის, რაც გამოწვეულია ნებისმიერი სერვისისა და პროგრამის თქვენს მიერ გამოყენებაში. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ და გამოიყენოთ წვდომა სერვისებზე, მონაცემებსა და პროგრამებზე, საკუთარი შეხედულებისამებრ და რისკის შესაბამისად, თქვენ პასუხისმგებლობთ მხოლოდ თქვენი ტექნიკის მოწყობილობების დაზიანებაზე ან მონაცემების დაკარგვაზე, რაც გამოწვეულია ნებისმიერი სერვისისა და პროგრამის გამოყენებისა და მასზე წვდომის შედეგად.

9.3 თუ თქვენს შინაარსს განათავსებთ ჩვენს სერვერებზე, რათა საჯაროდ გაზიარდეს სერვისების საშუალებით, ჩვენ პასუხს არ ვაგებთ: (ა) თქვენი შინაარსის დაკარგვაზე, კორუფციაზე ან დაზიანებაზე; (ბ) ვინმეს მიერ შინაარსის წაშლა ჩვენ გარდა; ან (გ) მესამე მხარის მიერ თქვენი შინაარსის ჩართვა სხვა ვებსაიტებზე ან სხვა მედიაში.

9.4 მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია გამოქვეყნების თარიღად ითვლება ჭეშმარიტი და სწორი, გამოქვეყნების მომენტის შემდეგ გარემოებებში ცვლილებებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს ინფორმაციის სიზუსტეზე. ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე და ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვართ პასუხისმგებელი თქვენს მიერ წარმოდგენილი და შენახული ნებისმიერი ინფორმაციის სიზუსტით.

 

 1. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა.

10.1 თუ დამატებით პირობებში არ არის მითითებული, ჩვენ პასუხისმგებლობას არ მოგცემთ თქვენ ან ვინმეს რაიმე სარგებლობის, მონაცემების, კეთილდღეობის ან მოგების დაკარგვისთვის, ნებისმიერი მიზეზების გამო და რაიმე განსაკუთრებული, შემთხვევითი, არაპირდაპირი, შედეგიანი და სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებისთვის. (მაშინაც კი, თუ ჩვენ მოგვაწოდეს ინფორმაცია ზარალის ან ზიანის ანაზღაურების შესახებ), მათ შორის ზარალის ან ზარალის ჩათვლით (ა) გამოყენების, მონაცემების ან მოგების დაკარგვის შედეგად, რაც შეიძლება არაა გათვალისწინებული; (ბ) პასუხისმგებლობის ნებისმიერი თეორიის საფუძველზე, მათ შორის ხელშეკრულების ან გარანტიის დარღვევა, დაუდევრობა ან სხვა წამებით მოქმედება; ან (გ) გამომდინარეობს ნებისმიერი სხვა სარჩელისგან, რომელიც გამომდინარეობს მომსახურების ან პროგრამების გამოყენებასთან დაკავშირებით. არცერთი პირობით არ ზღუდავს და არც გამორიცხავს ჩვენს პასუხისმგებლობას უხეში გაუფრთხილებლობისთვის, ჩვენი, ან ჩვენი თანამშრომლების, განზრახ გადაცდომის, ან სიკვდილის ან პირადი დაზიანების გამო.

10.2 ჩვენი მთლიანი პასუხისმგებლობა ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც წარმოიშობა ან ეხება პირობებს, შემოიფარგლება AUD100- ით ან დაზარალებული პერიოდის ოდენობით, რომელიც თქვენ გადაიხადეთ სერვისისა და პროგრამების შესასვლელად, რაც უფრო დაბალია.

 

 1. ლიცენზიის შეწყვეტა.

11.1 შეწყვეტა თქვენს მიერ. თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეწყვიტოთ სერვისების, მონაცემებისა და პროგრამების გამოყენება. თქვენი ანგარიშის შეწყვეტა არ გიხსნით ნებისმიერი გადაუხდელი გადასახადის გადახდის ვალდებულებას.

11.2 ჩვენს მიერ შეწყვეტა. თუ ჩვენ შეწყვეტთ პირობებს, ან თქვენს მიერ იყენებთ სერვის (ებ) ს რაიმე სხვა მიზეზით, გარდა ჩვენი კონტროლისა, ჩვენ ვცდილობთ შეგატყობინოთ შეწყვეტამდე მინიმუმ 30 დღით ადრე თქვენს მიერ გამოგზავნილი ელ.ფოსტის მისამართით. ჩვენ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია შევაჩეროთ თქვენი უფლება, გამოიყენოთ და ისარგებლოთ სერვისებით, მონაცემებით ან პროგრამებით, თუ:

(ა) თქვენ არღვევთ წესების ნებისმიერ დებულებას (ან მოქმედებთ ისე, რომ ნათლად აჩვენოთ, რომ თქვენ არ აპირებთ ან არ შეგიძლიათ შეასრულოთ ეს პირობები);

(ბ) თქვენ ვერ შეძლებთ მომსახურების ან პროგრამების საფასურის დროულად გადახდას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

(გ) თქვენ ვერ წარუდგენთ საჭირო დამხმარე დოკუმენტებს ანგარიშის გადამოწმების მიზნით, როგორც ეს ჩვენ გვჭირდებოდა, 45 კალენდარულ დღეზე მეტ ხანს;

(დ) თქვენ ვერ შეასრულებთ ჩვენს მოთხოვნებსა (ებ) ებს, რომლებიც ეხება მომსახურებას და პროგრამებს 90 კალენდარული დღის განმავლობაში

(e) თქვენ მატერიალურად არღვევთ წესების ნებისმიერ დებულებას;

(ვ) თქვენ ფიზიკურად, სიტყვიერად, ან სხვა საშუალებებით ბოროტად, მუქარით, ბულინგით ან შევიწროებით ჩვენ ან ჩვენი პერსონალი;

(ზ) ჩვენგან მოეთხოვებათ ამის გაკეთება კანონით (მაგალითად, სადაც თქვენთვის მომსახურება ან პროგრამული უზრუნველყოფა არის, ან ხდება უკანონო).

თ) ჩვენ ვირჩევთ, რომ შეწყვიტონ მომსახურება, მონაცემები ან პროგრამები, ჩვენი შეხედულებისამებრ, მთლიანად ან ნაწილობრივ; ან

(i) უმოქმედობის გახანგრძლივებული ვადა თქვენს უფასო ანგარიშში.

 

 1. Მონიტორინგი.

12.1 სკრინინგი. ჩვენ არ განვიხილავთ სერვისებში ან აპლიკაციებში ატვირთულ ყველა შინაარსს, მაგრამ შეიძლება გამოვიყენოთ ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიები, მომწოდებლები ან პროცესები გარკვეული ტიპის უკანონო შინაარსის ან სხვა შეურაცხმყოფელი შინაარსის ან ქცევის ეკრანზე გამოსატანად.

12.2 გამჟღავნება. ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია ან გავამჟღავნოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ ან თქვენს მიერ გამოყენებული სერვისები ან პროგრამები: (ა) როდესაც ამას კანონი მოითხოვს (მაგალითად, როდესაც ვიღებთ ჩხრეკის მოქმედ ორდერს); (ბ) უპასუხეთ თქვენს მოთხოვნებს მომხმარებელთა მომსახურების მხარდაჭერის შესახებ; ან (გ) როდესაც ჩვენი შეხედულებისამებრ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია ჩვენი, ჩვენი მომხმარებლების ან საზოგადოების უფლებების, საკუთრების ან პირადი უსაფრთხოების დაცვა.

 

 1. სადავო რეზოლუცია.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეშფოთება ან დავა, თქვენ ეთანხმებით, რომ პირველ რიგში შეეცადეთ დავის მოგვარება არაფორმალურად, ჩვენთან დაუკავშირდით. თუ დავა არ მოგვარდება წარდგენის 60 დღის განმავლობაში, ნებისმიერი შედეგი სამართლებრივი ქმედება უნდა გადაწყდეს საბოლოო და სავალდებულო საარბიტრაჟო გზით, გარდა იმისა, რომ თქვენ შეიძლება მოითხოვოთ სარჩელი მცირე საჩივრების სასამართლოში, თუ თქვენი პრეტენზიები კვალიფიცირდება. ყველა სამართლებრივი მოქმედება რეგულირდება ვიქტორია ავსტრალიის კანონით.

 

 1. განახლებები, ხელმისაწვდომობა და ენები.

14.1. ზოგადი პირობების განახლება და დამატებითი პირობები. ჩვენ შეიძლება შეცვალოს მომსახურების პირობები და პროგრამები. რეგულარულად უნდა შეხედოთ პირობებს. ჩვენ შევეცდებით გონივრული ძალისხმევით შეგატყობინოთ ჩვენი მომხმარებლის ინტერფეისი ან სხვა საშუალებები. ცვლილებების ძალაში შესვლის შემდეგ სერვისების, მონაცემების ან პროგრამების გამოყენებისა და წვდომის გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით რომ შესწორებული პირობების შესაბამისად.

14.2. სერვისებისა და პროგრამის განახლებები. ჩვენ შეგვიძლია მოდიფიცირება, განახლება ან შეწყვეტა სერვისები, მონაცემები ან პროგრამები (ნებისმიერი ნაწილისა და მახასიათებლების ჩათვლით) ნებისმიერ დროს, თქვენს ან ვინმეს წინაშე პასუხისმგებლობის გარეშე. ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ პროცენტული ანაზღაურება ნებისმიერი გამოუყენებელი საფასურისთვის იმ მომსახურების ან განაცხადისთვის, რომელიც თქვენ წინასწარ გაქვთ გადახდილი.

14.3. ხელმისაწვდომობა. სერვისები, მონაცემები და პროგრამები ხელმისაწვდომია მსოფლიოში, მაგრამ ჩვენ არ ვიძლევთ გარანტიას, რომ ყველა სერვისი ან სერვისის ფუნქცია ხელმისაწვდომია თქვენთვის.

14.4. ენები. ინგლისური ვერსია პირველადია. სერვისები არ არის ხელმისაწვდომი ყველა ენაზე. ჩვენ არ ვიძლევთ გარანტიას ინტერპრეტაციის სიზუსტით სხვა ენებზე. თუ შეცდომაა განმარტებულ ვერსიებში, მიმართეთ ინგლისურ ვერსიას.

 

თებ 2019. გადაანაწილეთ ყველა წინა ვერსია

 

დაგვიკავშირდით

ჩვენ ახლა არ ვართ გარშემო. მაგრამ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ელფოსტა და ჩვენ დავბრუნდებით თქვენზე, კიდევ ერთხელ.

Sending

© 2022 UNLTD.directory - # 1 გლობალური ბიზნეს დირექტორია ავტორი UNLTD PTY LTD | SEO მიერ SEOservice.cc

გამოყენების წესები  |  კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

UNLTD.directory არის გლობალური ბიზნეს დირექტორია, მრავალენოვანი მხარდაჭერით. ეს საშუალებას გაძლევთ თქვენი ბიზნესის ჩამონათვალი წაიკითხოთ და ინდექსირდეს საძიებო სისტემებში 50 ენაზე, შესანიშნავია საერთაშორისო SEO- სთვის. უკუკავშირი, მდიდარი შინაარსი, მდიდარი მედია და შეუზღუდავი სივრცე ნებადართულია ბიზნეს ჩამონათვალის შინაარსში SEO უპირატესობებისთვის.

შესვლა თქვენი რწმუნებათა სიგელებით

or    

გაითვალისწინე შენი დეტალები?

ანგარიშის შექმნა