Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης ("Γενικοί Όροι") διέπουν τη χρήση του ιστότοπου, της υποστήριξης πελατών μας και των υπηρεσιών και του ιστότοπου, εφαρμογές παντός είδους που συμπεριλαμβάνονται ως μέρος των Υπηρεσιών.

 

Ο "ιστότοπος" ή "ιστότοπος" σημαίνει τον ιστότοπο που παρέχεται από UNLTD Pty Ltd (Αυστραλία)

Ως "Υπηρεσίες και Εφαρμογές" νοούνται υπηρεσίες πάσης φύσεως, λογισμικού και υλικού όλων των ειδών που παρέχονται από UNLTD Pty Ltd (Αυστραλία)

Αυτός ο Όροι Χρήσης (η "Συμφωνία") περιγράφει τα δικαιώματα και τις ευθύνες σας και αναφέρει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, Δεδομένα και Εφαρμογές μας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών ή εφαρμογών για κινητά. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο. Ο όρος "εσείς", όπως χρησιμοποιείται εδώ, αναφέρεται σε όλα τα άτομα και / ή τις οντότητες που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε λόγο. Είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε αυτή τη Συμφωνία περιοδικά. UNLTD Pty Ltd (Αυστραλία) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή τη Συμφωνία όπως απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας την παρούσα συμφωνία και η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας και των Αιτήσεων συνιστά την αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων.

 

 1. Η συμφωνία σας με UNLTD Pty Ltd (Αυστραλία)

1.1 Οι όροι διέπονται από το δίκαιο της Victoria Australia. Ενδέχεται να έχετε επιπλέον δικαιώματα βάσει του νόμου. Δεν περιορίζουμε αυτά τα δικαιώματα όταν απαγορεύεται από το νόμο.

1.2 Οι Υπηρεσίες, τα Δεδομένα και οι Εφαρμογές μας παρέχονται με άδεια χρήσης, δεν πωλούνται σε εσάς

 

 1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.1 Για πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε ή με άλλο τρόπο επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς, ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας.

2.2 Η πρόσβασή μας στο περιεχόμενό σας. Θα προσπελάσουμε, θα δούμε ή θα ακούσουμε τα Περιεχόμενα σας με περιορισμένους τρόπους. Για παράδειγμα, για να εκτελέσετε τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να χρειαστεί να αποκτήσετε πρόσβαση, να δείτε ή να ακούσετε το Περιεχόμενο σας ώστε να (a) να ανταποκριθείτε στα αιτήματα υποστήριξης. (β) ανιχνεύουν, αποτρέπουν ή αντιμετωπίζουν με άλλο τρόπο την απάτη, την ασφάλεια, τα παράνομα ή τεχνικά ζητήματα, και (γ) επιβάλλει τους Όρους. Τα αυτοματοποιημένα συστήματά μας μπορούν να αναλύσουν το περιεχόμενό σας χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως η εκμάθηση μηχανών για τη βελτίωση των υπηρεσιών και της εμπειρίας χρήστη.

 

 1. Χρήση Υπηρεσιών, Δεδομένων και Εφαρμογών.

3.1 Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τη νομοθεσία, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, τα Δεδομένα και την Εφαρμογή.

3.2 Εμείς (και οι δικαιοπάροχοί μας) παραμένουμε ο μοναδικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων στις Υπηρεσίες ή την Εφαρμογή. Δεν σας παρέχουμε κανένα δικαίωμα σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα σχετικά με τα στοιχεία των Υπηρεσιών ή των Εφαρμογών. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται βάσει των Όρων.

3.3 Για τα δεδομένα που αποθηκεύσατε στο σύστημά μας, συνιστούμε να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου σας με το δικό σας αποθηκευτικό χώρο. Διατηρούμε τα δικαιώματά μας να καταργήσουμε το περιεχόμενό σας και τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο σύστημά μας εάν η άδεια χρήσης σας έχει ανασταλεί για περισσότερες από τις ημερολογιακές ημέρες 90.

3.4 Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, τα περιεχόμενα που παραβιάζουν το Νόμο, ακατάλληλα για τις Υπηρεσίες θα καταργηθούν από τον ιστότοπο.

3.5 Ο λογαριασμός σας ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή, να απαγορευτεί ή να διαγραφεί οριστικά εάν παραβιάζει τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις. Διατηρούμε τα δικαιώματά μας να απαγορεύσουμε την επανεισδοχή σας στις Υπηρεσίες και την Εφαρμογή.

3.6 Διατηρούμε τα δικαιώματά μας να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τη χορήγηση άδειας σε εσάς για πρόσβαση και ή χρήση των Υπηρεσιών, των Δεδομένων και των Εφαρμογών μας για λόγους που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, απόσυρση δεδομένων οποιουδήποτε είδους, κατάχρηση λειτουργιών, μεταφόρτωση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, επηρεάζοντας άλλα δικαιώματα χρήστη και κανονική λειτουργία της χρήσης των Υπηρεσιών και της Εφαρμογής, οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά που μπορεί να βλάψει τη φήμη και τα συμφέροντά μας, παράνομη πράξη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

 1. Το περιεχόμενό σας.

4.1 "Περιεχόμενο" σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό και ψηφιακό υλικό, όπως αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο, ηλεκτρονικά έγγραφα, εικόνες, περιεχόμενο κειμένου που μεταφορτώνετε και εισάγετε στις Υπηρεσίες ή την Εφαρμογή σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών.

4.2 Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία του περιεχομένου σας. Δεν απαιτούμε δικαιώματα ιδιοκτησίας στο περιεχόμενό σας.

4.3 Άδειες για το περιεχόμενό σας για τη λειτουργία των Υπηρεσιών και του Λογισμικού. Όταν ανεβάζετε Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες και τις Εφαρμογές, επιβεβαιώνετε ότι διαθέτετε πλήρη πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και μας παραχωρείτε μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, απαλλαγμένη από δικαιώματα εκμετάλλευσης, μη εξουσιοδοτημένη και μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, προβολή δημοσίως, διανομή, τροποποίηση (για καλύτερη προβολή του Περιεχομένου σας, για παράδειγμα), δημόσια εκτέλεση και μετάφραση του Περιεχομένου, όπως απαιτείται, ως απόκριση σε ενέργειες που βασίζονται στον χρήστη (όπως όταν επιλέγετε να αποθηκεύσετε ή να μοιραστείτε το Περιεχόμενό σας με άλλους). Αυτή η άδεια χρήσης προορίζεται μόνο για τη λειτουργία ή τη βελτίωση των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών.

4.4 Κοινοποίηση του περιεχομένου σας.

(α) Ορισμένες υπηρεσίες, δεδομένα και εφαρμογές ενδέχεται να παρέχουν λειτουργίες που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε το περιεχόμενό σας με άλλους χρήστες ή να το δημοσιοποιείτε. «Κοινή χρήση» σημαίνει, αλλά δεν περιοριζόμαστε σε email, δημοσίευση, μετάδοση, μεταφόρτωση ή με άλλο τρόπο διάθεση (είτε σε εμάς είτε σε άλλους χρήστες) μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών από εσάς. Άλλοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν, να αντιγράφουν, να τροποποιούν ή να κοινοποιούν εκ νέου το περιεχόμενό σας με πολλούς τρόπους. Σκεφτείτε προσεκτικά τι επιλέγετε να μοιραστείτε ή δημοσιοποιήσετε καθώς είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που μοιράζεστε.

(β) Δεν παρακολουθούμε ούτε ελέγχουμε τι κάνουν οι άλλοι με το περιεχόμενό σας. Είστε υπεύθυνοι για τον καθορισμό των περιορισμών που τίθενται στο Περιεχόμενό σας και για την εφαρμογή του κατάλληλου επιπέδου πρόσβασης στο Περιεχόμενό σας. Εάν δεν επιλέξετε το επίπεδο πρόσβασης που θα εφαρμοστεί στο Περιεχόμενό σας, το σύστημα ενδέχεται να προεπιλεγεί στην πιο ανεκτική του ρύθμιση. Είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε τους άλλους χρήστες σχετικά με τον τρόπο κοινοποίησης του περιεχομένου σας και να προσαρμόσετε τη ρύθμιση που σχετίζεται με την πρόσβαση ή την κοινή χρήση του περιεχομένου σας.

(γ) Οι Υπηρεσίες, τα Δεδομένα και οι Εφαρμογές ενδέχεται να σας επιτρέψουν να σχολιάσετε το Περιεχόμενο. Τα σχόλια ενδέχεται να μην είναι ανώνυμα και να μπορούν να προβληθούν από άλλους χρήστες.

4.5 Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν την άδεια στο Περιεχόμενό σας και να τερματίσετε τα δικαιώματά μας ανά πάσα στιγμή αφαιρώντας το Περιεχόμενο από την Υπηρεσία και την Εφαρμογή. Ωστόσο, ορισμένα αντίγραφα του Περιεχομένου σας ενδέχεται να διατηρηθούν ως μέρος των συνηθισμένων αντιγράφων ασφαλείας ή μόνιμου αντιγράφου εάν κοινοποιηθούν σε άλλες Υπηρεσίες και Εφαρμογές

4.6 Δεν έχετε καμία υποχρέωση να μας παρέχετε ιδέες, προτάσεις ή προτάσεις ("Σχόλια"). Ωστόσο, αν μας υποβάλετε τα σχόλιά σας, τότε μας παραχωρείτε μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, μη εξουσιοδοτημένη και μεταβιβάσιμη άδεια για να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να πουλήσουμε, να κάνουμε, να προσφέρουμε πώληση, εισαγωγή, αναπαραγωγή, προβολή στο κοινό, διανομή , τροποποιήστε και εκτελέστε δημόσια τα Σχόλια.

 

 1. Πληροφορίες λογαριασμού.

Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε την Υποστήριξη Πελατών αμέσως εάν λάβετε γνώση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας. Δεν μπορείτε να (α) Μοιραστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας (εκτός από έναν εξουσιοδοτημένο διαχειριστή λογαριασμού). ή (β) χρησιμοποιήστε λογαριασμό άλλου προσώπου. Ο διαχειριστής του λογαριασμού σας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του λογαριασμού σας για να διαχειριστεί τη χρήση και την πρόσβαση στις Υπηρεσίες και τις Εφαρμογές.

 

 1. Χρήση του Χρήστη.

6.1 Υπεύθυνη χρήση. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, τα Δεδομένα και τις Εφαρμογές με υπευθυνότητα.

6.2 Κατάχρηση. Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση των Υπηρεσιών, των Δεδομένων ή των Εφαρμογών. Για παράδειγμα, δεν πρέπει:

(α) να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να φιλοξενήσετε, να εκχωρήσετε, να παραχωρήσετε ή να μεταπωλήσετε τις Υπηρεσίες, Δεδομένα ή Εφαρμογές.

(β) να επιτρέψετε ή να επιτρέψετε σε άλλους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες, Δεδομένα ή Εφαρμογές χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του λογαριασμού σας.

(γ) χρησιμοποιεί τα Δεδομένα και τις Εφαρμογές για την κατασκευή κάθε είδους βάσης δεδομένων.

(δ) να αποκτήσετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, Δεδομένα ή Εφαρμογές με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τη διεπαφή που παρέχουμε ή να εξουσιοδοτήσουμε, ή πρόσβαση και /

(ε) παρακάμπτουν τυχόν περιορισμούς πρόσβασης ή χρήσης που τίθενται σε εφαρμογή για την αποφυγή ορισμένων χρήσεων των Υπηρεσιών ή των Εφαρμογών.

(στ) να μοιραστεί περιεχόμενο ή να συμπεριφερθεί σε συμπεριφορά που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κάποιου ("δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας" σημαίνει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ηθικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, εμπόριο, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό μυστικό, αθέμιτο ανταγωνισμό, οποιαδήποτε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα).

(ζ) να ανεβάσετε ή να μοιραστείτε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που δεν περιορίζεται σε παράνομες, επιβλαβείς, παραπλανητικές, πλαστές, απειλητικές, καταχρηστικές, δυσάρεστες, δυσφημιστικές, δυσφημιστικές, διεισδυτικές για το ιδιωτικό απόρρητο κάποιου άλλου ή μισητό.

(η) πλαστοπροσωποποιεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, ή δηλώνει ψευδώς ή παρερμηνεύει με άλλον τρόπο την υπαγωγή σας σε ένα πρόσωπο ή μια οντότητα,

(i) να προσπαθήσετε να απενεργοποιήσετε, να αποτρέψετε ή να καταστρέψετε τις Υπηρεσίες και τις Εφαρμογές.

(j) μεταφόρτωση, μετάδοση, αποθήκευση ή διάθεση οποιουδήποτε περιεχομένου ή κώδικα που περιέχει ιούς, κακόβουλο κώδικα, κακόβουλο λογισμικό ή οποιεσδήποτε συνιστώσες με σκοπό να βλάψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών ή της Εφαρμογής.

(κ) να διαταράσσει, να παρεμποδίζει ή να παρεμποδίζει οποιονδήποτε άλλο χρήστη να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, Δεδομένα ή Εφαρμογές (όπως καταδίωξη, εκφοβισμό ή παρενόχληση άλλων, υποκίνηση άλλων για διάπραξη βίας ή βλάβη ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο).

(l) να συμμετέχουν σε αλυσιδωτές επιστολές, μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, πυραμίδες, phishing, spamming ή άλλα ανεπιθύμητα μηνύματα.

(ιγ) διαφήμιση οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών στις Υπηρεσίες εκτός από τις οποίες προορίζονται οι Υπηρεσίες και οι Αιτήσεις ή με προηγούμενη γραπτή έγκριση μας.

(ιδ) να αποφασίσει την πολλαπλή εισαγωγή της ίδιας επιχείρησης με μικρές αλλαγές της διεύθυνσης και / ή διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. απαγορεύεται στις ιστοσελίδες μας για τη διατήρηση υψηλών προτύπων και ποιότητας δεδομένων για καλύτερη εμπειρία χρήστη. Ο λογαριασμός που παραβιάζει τον κανόνα ποιότητας δεδομένων ενδέχεται να ανασταλεί και η καταχώριση θα καταργηθεί από τους ιστότοπούς μας.

(ιε) να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε μεθόδους συλλογής δεδομένων ή ανάλογων μεθόδων συλλογής δεδομένων και εξαγωγής δεδομένων σε σχέση με τις Υπηρεσίες · ή

(ιστ) παραβιάζουν το εφαρμοστέο δίκαιο.

 

 

 1. Χρηματοοικονομική.

7.1 Φόροι και τέλη τρίτων. Πρέπει να πληρώσετε τυχόν ισχύοντες φόρους και τέλη τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, χρεώσεων τηλεφωνικών κλήσεων, χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας, χρεώσεων ISP, χρεώσεων προγράμματος δεδομένων, χρεώσεων πιστωτικών καρτών, χρεώσεων συναλλάγματος και χρεώσεων ξένων συναλλαγών). Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις χρεώσεις. Επικοινωνήστε με το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα για ερωτήσεις σχετικά με τα τέλη. Ενδέχεται να λάβουμε μέτρα για την είσπραξη των χρεώσεων που μας οφείλετε. Είστε υπεύθυνοι για όλα τα σχετικά έξοδα και έξοδα συλλογής.

7.2 Πληροφορίες πιστωτικής κάρτας. Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στο σύστημά μας. Η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή δεν αποθηκεύει και δεν αποθηκεύεται από το σύστημα πληρωμών μας. Ωστόσο, μπορεί να αποθηκευτεί από το σύστημα πληρωμών τρίτων που χρησιμοποιούμε. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον πάροχο του συστήματος πληρωμών για περισσότερες πληροφορίες, ή μπορείτε να επιλέξετε άλλους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής που αποδεχόμαστε.

 

 1. Υποχρεώσεις εγγύησης και αποζημίωσης.

8.1 Εγγύηση. Μεταφορτώνοντας το περιεχόμενό σας στις Υπηρεσίες ή τις Εφαρμογές, συμφωνείτε ότι διαθέτετε: (α) όλες τις απαραίτητες άδειες και άδειες για τη χρήση και την κοινή χρήση του περιεχομένου σας. και (β) τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χορήγηση των αδειών στους Όρους.

8.2 Αποζημίωση Θα αποζημιώσετε εμάς και τις θυγατρικές μας, συνεργάτες, αξιωματικούς, πράκτορες, υπαλλήλους, συνεργάτες και αδειοδότες από οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με το Περιεχόμενό σας, τη χρήση του Υπηρεσίες ή Εφαρμογές ή παραβίαση των Όρων.

 

 1. Αποποίηση ευθυνών.

9.1 Εκτός εάν δηλώνεται στους Πρόσθετους Όρους, οι Υπηρεσίες, Δεδομένα και Εφαρμογές παρέχονται "AS-IS". Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων μη παραβίασης, και την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν δεσμευόμαστε για το περιεχόμενο των Υπηρεσιών. Επιπλέον, αποποιούμε οποιαδήποτε εγγύηση ότι (α) οι Υπηρεσίες, τα Δεδομένα ή οι Εφαρμογές θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας ή θα είναι συνεχώς διαθέσιμες, αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς λάθη. (β) τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών, των Δεδομένων ή των Εφαρμογών θα είναι αποτελεσματικά, ακριβή ή αξιόπιστα. (γ) η ποιότητα των Υπηρεσιών, των Δεδομένων ή των Εφαρμογών θα ικανοποιεί τις προσδοκίες σας. ή (δ) τυχόν σφάλματα ή ελαττώματα στις Υπηρεσίες, Δεδομένα ή Εφαρμογές θα διορθωθούν.

9.2 Αποκηρύσσουμε συγκεκριμένα κάθε ευθύνη για τυχόν ενέργειες που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας ή Εφαρμογής από εσάς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, τα Δεδομένα ή τις Εφαρμογές κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και τον κίνδυνο και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στις συσκευές υλικού σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη χρήση και την πρόσβαση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Εφαρμογή.

9.3 Εάν δημοσιεύσετε το Περιεχόμενό σας στους διακομιστές μας για κοινή χρήση μέσω των Υπηρεσιών, δεν είμαστε υπεύθυνοι για: (α) οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή ή ζημιά στο Περιεχόμενο σας. (β) τη διαγραφή Περιεχομένου από οποιονδήποτε άλλο εκτός από εμάς, ή (γ) τη συμπερίληψη του Περιεχομένου σας από τρίτα μέρη σε άλλους ιστότοπους ή άλλα μέσα.

9.4 Ενώ οι πληροφορίες θεωρούνται αληθείς και ορθές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, οι μεταβολές των περιστάσεων μετά τη δημοσίευση ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην ακρίβεια των Πληροφοριών. Οι Πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται και αποθηκεύονται ή με οποιονδήποτε τρόπο ερμηνεύονται και χρησιμοποιούνται από εσάς.

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης.

10.1 Εκτός εάν αναφέρεται στους Πρόσθετους Όρους, δεν ευθυνόμαστε σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον για τυχόν απώλεια χρήσης, δεδομένα, υπεραξία ή κέρδη, καθώς και οποιεσδήποτε ειδικές, τυχαίες, έμμεσες, επακόλουθες ή τιμωρητικές ζημίες, ανεξάρτητα από την αιτία (ακόμη και αν μας ενημερώθηκε για τη δυνατότητα απώλειας ή αποζημίωσης), συμπεριλαμβανομένων των ζημιών και των ζημιών (α) που οφείλονται σε απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών, είτε πρόκειται για προβλέψιμες είτε όχι; (β) με βάση οποιαδήποτε θεωρία της ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης της σύμβασης ή της εγγύησης, της αμέλειας ή άλλης πειθαρχικής ενέργειας. ή (γ) προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση ή την πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή τις Εφαρμογές. Τίποτα στους Όρους δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας για βαριά αμέλεια, για το σκόπιμο παράπτωμα των συνεργατών μας, ή για θάνατο ή τραυματισμό.

10.2 Η συνολική μας ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει από ή σχετίζεται με τους Όρους περιορίζεται σε AUD100 ή το ποσό της επηρεαζόμενης περιόδου που πληρώσατε για πρόσβαση στην Υπηρεσία και τις Εφαρμογές, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο.

 

 1. Τερματισμός άδειας.

11.1 Τερματισμός από εσάς. Μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες, τα δεδομένα και τις εφαρμογές ανά πάσα στιγμή. Ο τερματισμός του λογαριασμού σας δεν σας απαλλάσσει από καμία υποχρέωση καταβολής εκκρεμών τελών.

11.2 Τερματισμός από εμάς. Εάν τερματίσουμε τους Όρους ή τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς για άλλους λόγους εκτός από τον έλεγχό μας, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τον τερματισμό μέσω της διεύθυνσης email που μας παρέχετε. Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, να τερματίσουμε το δικαίωμά σας για χρήση και πρόσβαση στις Υπηρεσίες, τα Δεδομένα ή τις Εφαρμογές εάν:

(α) παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη των Όρων (ή ενεργείτε με τρόπο που δείχνει σαφώς ότι δεν σκοπεύετε ή δεν είστε σε θέση να συμμορφωθείτε με τους Όρους).

(β) αποτυγχάνετε να πραγματοποιήσετε την έγκαιρη πληρωμή των τελών για τις Υπηρεσίες ή τις Αιτήσεις, εάν υπάρχουν,

(γ) δεν έχετε υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο του λογαριασμού, όπως απαιτείται, για περισσότερες από 45 ημερολογιακές ημέρες.

(δ) δεν συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις μας σχετικά με την Υπηρεσία και τις Εφαρμογές εντός των ημερολογιακών ημερών του 90

(ε) παραβιάζετε ουσιωδώς οποιαδήποτε διάταξη των Όρων.

(στ) φυσικά, προφορικά ή με άλλα μέσα κατάχρηση, απειλή, μάστιγα ή παρενόχληση μας ή του προσωπικού μας.

(ζ) οφείλουμε να το πράξουμε από το νόμο (για παράδειγμα, όταν η παροχή των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού σε εσάς είναι ή γίνεται παράνομη).

(η) επιλέγουμε να διακόψουμε τις Υπηρεσίες, Δεδομένα ή Εφαρμογές κατά την κρίση μας, εν όλω ή εν μέρει. ή

(i) παρατεταμένη περίοδος αδράνειας στον δωρεάν λογαριασμό σας.

 

 1. Παρακολούθηση.

12.1 Διαλογή. Δεν εξετάζουμε όλο το περιεχόμενο που μεταφορτώνεται στις Υπηρεσίες ή τις Εφαρμογές, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις διαθέσιμες τεχνολογίες, προμηθευτές ή διαδικασίες για τον έλεγχο ορισμένων τύπων παράνομου περιεχομένου ή άλλου καταχρηστικού περιεχομένου ή συμπεριφοράς.

12.2 Αποκάλυψη. Μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση ή να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τη χρήση των Υπηρεσιών ή των Εφαρμογών από εσάς: (α) όταν απαιτείται από το νόμο (όπως όταν λαμβάνουμε ένα έγκυρο ένταλμα αναζήτησης). (β) να απαντήσετε στα αιτήματά σας για υποστήριξη εξυπηρέτησης πελατών · ή (γ) όταν, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την προσωπική μας ασφάλεια, των χρηστών μας ή του κοινού.

 

 1. Επίλυση διαφοράς.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή διαφωνία, συμφωνείτε να προσπαθήσετε πρώτα να επιλύσετε ανεπιφύλακτα τη διαμάχη επικοινωνώντας μαζί μας. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί εντός των 60 ημερών από την υποβολή, οι τυχόν νομικές ενέργειες που προκύπτουν πρέπει να επιλυθούν μέσω τελικής και δεσμευτικής διαιτησίας, με την εξαίρεση ότι μπορείτε να διεκδικήσετε διεκδίκηση ενώπιον δικαστηρίου μικρών αξιώσεων εάν οι απαιτήσεις σας πληρούν τις προϋποθέσεις. Όλες οι νομικές ενέργειες πρέπει να διέπονται από το Νόμο της Αυστραλίας Victoria.

 

 1. Ενημερώσεις, διαθεσιμότητα και γλώσσες.

14.1. Ενημερώσεις των Γενικών Όρων και των Πρόσθετων Όρων. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τυχόν όρους των Υπηρεσιών και των Εφαρμογών. Θα πρέπει να εξετάζετε τους Όρους τακτικά. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε μέσω της διεπαφής χρήστη ή με άλλα μέσα. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες, Δεδομένα ή Εφαρμογές μετά την έναρξη ισχύος των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους Όρους.

14.2. Ενημερώσεις για τις υπηρεσίες και την εφαρμογή. Μπορούμε να τροποποιήσουμε, να ενημερώσουμε ή να διακόψουμε τις Υπηρεσίες, τα Δεδομένα ή τις Εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τμημάτων ή λειτουργιών) οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ευθύνη σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλο. Μπορούμε να σας παράσχουμε μια αναλογική επιστροφή χρημάτων για τυχόν αχρησιμοποίητα τέλη για την Υπηρεσία ή την Εφαρμογή που προπληρώσατε.

14.3. Διαθεσιμότητα. Οι Υπηρεσίες, τα Δεδομένα και οι Εφαρμογές είναι προσβάσιμες παγκοσμίως, αλλά δεν εγγυόμαστε ότι όλες οι Υπηρεσίες ή οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε εσάς.

14.4. Γλώσσες. Η αγγλική έκδοση είναι πρωταρχική. Οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες. Δεν εγγυόμαστε την ορθότητα της ερμηνείας σε άλλες γλώσσες. Εάν υπάρχει σφάλμα στις ερμηνευμένες εκδόσεις, ανατρέξτε στην αγγλική έκδοση.

 

Feb 2019. Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Δεν είμαστε γύρω μας τώρα. Αλλά μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα επιστρέψουμε σε εσάς, το συντομότερο δυνατόν.

Αποστολή

© 2023 UNLTD.directory - #1 Παγκόσμιος κατάλογος επιχειρήσεων από το UNLTD PTY LTD | SEO από SEOservices.cc

Όροι χρήσης  |  Πολιτική δεδομένων

Το UNLTD.directory είναι ένας δωρεάν παγκόσμιος κατάλογος επιχειρήσεων με πολύγλωσση υποστήριξη. Επιτρέπει την ανάγνωση και ευρετηρίαση της καταχώρισης της επιχείρησής σας σε μηχανές αναζήτησης για 50 γλώσσες, ιδανικές για διεθνή SEO. Επιστροφή συνδέσμων, εμπλουτισμένου περιεχομένου, εμπλουτισμένων μέσων και απεριόριστου χώρου επιτρέπονται σε περιεχόμενο καταχώρισης επιχειρήσεων για πλεονεκτήματα SEO.

Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας

or    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

Εγγραφείτε